Cáp sạc Emperor cho Samsung (hộp sắt)

Thân cáp dài 1M đạt tiêu chuẩn.

Nhãn hiệu: REMAX

Giao diện sản phẩm: Lightning USB

Sản phẩm dòng chiều dài: 1000mm

Nguồn hiện tại: 2.1A (tối đa)

Chất liệu: TPE bảo vệ môi trường

99,000 

Màu Sắc: Đen

Thân cáp dài 1M đạt tiêu chuẩn.

Nhãn hiệu: REMAX

Giao diện sản phẩm: Lightning USB

Sản phẩm dòng chiều dài: 1000mm

Nguồn hiện tại: 2.1A (tối đa)

Chất liệu: TPE bảo vệ môi trường

Cáp Remax Emperor Samsung 1

Cáp Remax Emperor Samsung 2

Màu Sắc


Sản phẩm ngẫu nhiên