Tài khoản

Quý khách có thể chuyển khoản theo chủ tài khoản sau:

Công ty cổ phần dịch vụ Viễn Thông Bắc

NH Techcombank chi nhánh Thụy Khuê TK 140 200 6211 5010

NH ACB  phòng giao dịch Thụy Khuê TK 8152 5429